نماینده مجلس شایسته کیست؟

طبق شواهد و نتایج انتخابات ها#نماینده_مجلس باید باغیرت و مردمی ، شجاع و بانفوذ با لابی! ، بر منافع منطقه خود بشدت متعصب و پیگیر و بک کن باشد!

نماینده خوب کسی است که بتواند برای شهر و دیار خود 

یک#کارخانه_فولاد 

یک#پتروشیمی

یک#کارخانه_سیمان

یک#منطقه_آزاد یا ویژه اقتصادی

یک خط مستقل راه آهن و بزرگراه

یک فرودگاه

یک دستگاهMRI 

یک#دانشگاه_آزاد 

یک#دانشگاه_پیام_نور 

افزایش رشته ها و ظریفتهای دانشگاهی

ارتقا روستاها به شهر ، شهرها به مرکز بخش و منطقه به استان 

و...

برای منطقه خود لابی کند،پاشنه در اتاق وزیر را بکند تا مجوزش را بگیرد و ردیف بودجه اش را از بیت المال تامین کند و بعد هر چه باداباد!

بنظرم این نحوه#توسعه_لابی_محور نماینده محور،خلاصه #توسعه ایران پساانقلاب است.

توسعه موزاییکی به شیوه اداره عشیره ای و ملوک الطوایفی.

بویژه با نفوذ و تعیین کنندگی نماینده مجلس در عزل و نصب مدیران دولتی ورئوسای دانشگاه های منطقه وخلاصه هر مسئول ارشدی در منطقه،عمق و دایره قدرت حداکثری است و درواقع از اصلی ترین کانونهای قدرت سیاسی هر منطقه است.

این تراکم قدرت و شخص محوری و تعیین کنندگی بازتولید ساخت ملوک الطوایفی و ارباب رعیتی است.

استراتژی توسعه صنعتی نه از دل اتاق های پژوهش مستقل ملی بلکه از دل لابی ها و بده بستان ها و تهدید و امضا استیضاح وزیر و...درمیاید.بویژه که#دولت هم در تسخیر انواع#سرمایه_داری اعم از شرکتی خام فروش و تجاری و مسکن و مستغلات...باشد.

هم اکنون ایران با صد و پنجاه کارخانه فولاد در همه مناطق کشور و تا دل کویرهای کشور از جمله یزد و خراسان و سمنان(فقط در#دولت یازدهم ۱۲میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه صنایع سنگین هزینه شد) با کاسه گدایی فروش نفت در جهان می چرخد

و#کره_جنوبی با سه کارخانه فولاد ولی استراتژی توسعه صنعتی مشخص و تدوین زنجیره تولید فولاد به محصول صنعتی ، فولاد را به خودرو هیوندایی و انبوه کالا تبدیل میکند و بازار جهان و ایران را درو میکند.

آیا این شیوه توسعه موزاییکی لابی محور مبتنی بر الویت منافع محلی بر ملی تغییری میکند؟

چطور باید این نحوه توسعه را مهار کرد؟

آیا#توسعه_سیاسی مقدم بر#توسعه_اقتصادی است؟یا نارسایی این دو همدیگر را بازتولید می کند؟

راستی تابحال در موسم انتخابات از کاندیداهای مجلس یا ریاست جمهوری،احزاب و جریانات سیاسی تحلیل و نقدی درباره سیاستهای#توسعه_صنعتی شنیده اید؟در حد یک تک برگ!؟

شاید چون تاکنون کسی از انها نپرسیده! 

#اینستانوشت