طرح پیشنهادی برای تشکیل کانون های مطالعاتی در دانشگاه ها

در تبیین سیر مطالعاتی و منابع مطالعاتی مورد نیاز برای فرآیند تربیتی-فکری تبدیل مسلمان شناسنامه ای به مسلمان شناختی

در ابتدا مقدمه ای درباره دلایل و لزوم ایجاد هسته های مطالعاتی در دانشگاه ها و مدارس را بیان می کنیم.

اگر مسیر زندگی را از نظر ادراک به سه دوره تقسیم کنیم

1.دوران کودکی دوران ادراک با محوریت حس است

2.دوران نوجوانی که ادراک با محوریت تخیل و وهم است.

3.دوران جوانی ، که سراغاز ادراک با محوریت عقل است.در ابتدای جوانی عقل خام و بی تجربه و فاقد معرفت لازم است.همچنین تخیل کماکان فعال است. 

از نظر مکان تربیت در دوران کودکی فرد تحت تربیت خانواده و سپس مدرسه است.

دوران نوجوانی فرد تحت تاثیر و تربیت گروه همسالان ( بدلیل ایجاد حس استقلال و گرایشات خانواده گریزی و ضد وابستگی )و مدرسه و سپس خانواده است.

در جوانی نیز فرد تحت تاثیر محیط های جدید مانند دانشگاه و گروه همسالان (هم خوابگاهی و هم کلاسی).

 بدلیل ساختار نوین و مدرن جامعه معاصر و اصالت یافتن شهر و ایجاد و بسط ساختارهای اداری و خدماتی و مدیریتی و سبک زندگی مصرفی بدلیل اجرای نسخه های ترجمه ای توسعه ارتقا بصورت عمودی در جامعه و کسب منزلت اجتماعی در کنار اهمیت روزافزون ارزش هایی نظیر قدرت و ثروت منتج از پول و منصب اجتماعی از طریق کسب مدرک دانشگاهی امکان پذیر است.لذا تعیین کننده ارزش افراد پول و سرمایه و قدرت و منصب اداری اجتماعی است که توسط دانشگاه تعیین می شوند.پس ارزش گذاری افراد جامعه مدرن از طریق دانشگاه انجام می شود.

کنکور=>دانشگاه=>مدرک تحصیلی=>شغل =>پول- مقام=>منزلت اجتماعی=>رفاه اقتصادی=> خوشبختی عرفی(اصالت لذت)

در نمودار فوق کنکور دروازه ورود منتهی به این قرائت عرفی از خوشبختی تعریف می شود.

مشاغل خارج از مسیر دانشگاه شامل مشاغل تولیدی و آزاد مانند شغل های سختی همچون کشاورزی،دام پروری، تولیدی و فنی حرفه ای ، در فرهنگ عرف و غالب و البته غیر رسمی مشاغل مزدوری، عمله گی و فاقد امنیت شغلی بحساب می آیند.

از نظر نگاه و عملکرد دولتها، نهاد دولت بدلیل ساختارهای مدرن جهان سومی و کپی و ترجمه ای دارای عملکرد ضداستقلال و ضد تولید و در جهت واردات(تحت لوای شعار رفاه و اتصال به اقتصاد جهانی) و  اقتصاد وابسته به کشورهای متروپل بجهت اقتصاد استعماری و  تک محصولی (نفت) است.

لذا مسیر ماقبل کنکور کاملا در مغناطیس اهمیت و عملکرد سرنوشت ساز کنکور قرار می گیرد و این مجموعه طوری ایحاد و تنظیم میشود که موفقیت در کنکور را نتیجه بدهد.خانواده هزینه و سرمایه گذاری با محوریت موفقیت در کنکور قرار می دهد. همچنین تعریف عرف از موفقیت در کنکور شامل قبولی در رشته های پردرامد مهندسی و تجربی مانند پزشکی داروسازی و دندانپزشکی است.رشته های فرهنگ ساز و مدیریت جامعه بر پایه علوم انسانی درجه سوم و غیر درامد زا و با منزلت اجتماعی نازل تلقی تلقی میشود.

مدارس و برنامه عملی آموزش و پرورش خود را در این مسیر قرار می دهد.لذا مسایل تربیتی و اخلاقی بصورت فضل و اضافه درامده و فرعیات و ذوقیات و درجه دو حساب میشود چون درامد زا نیست و قابلیت ارتقا اجتماعی در ساختار اجتماعی جدید و سرمایه محور رو ندارد.

بی شک این اصالت اموزش به جای پرورش و تربیت و اخلاق تبعات خطرناکی برای اینده جامعه اسلامی خواهد داشت..

به عنوان یک جامعه در حال تکامل اسلامی شاید یکی از مهمترین فرایندها و اهداف تربیتی تبدیل مسلمان شناسنانه به مسلمان شناختی است.