با وقوع انقلاب اسلامی نعمتی الهی و فرصتی بی همتا برای برپایی قدم به قدم نظامی  جامع در ابعاد سیاسی فرهنگی و اقتصادی بر اساس اسلام شیعی  در اختیار مومنین شیعه قرار گرفته است. و این فرصت تاریخی پس از قرنها مبارزه ، شکنجه ، تبعید و شهادت برای شیعیان ایجاد شده است. در دوران حکومت طاغوت ، اسلام به صورت دین فردی و گاها بهمراه تقیه در تفکر اجتماعی و حکومتی ارایه شده است که در نتیجه بیشتر ناظر به زندگی فردی و روابط فردی چهارگانه با خلق-خدا-خود و هستی بوده است.

قطعا در این دوران عبادات نیز جنبه شخصی و فردی داشته است. و در این نحوه دین داری فردی،در شب قدر نیز محتوای خواسته ها و دعاها فردی و شخصی است. اما هم اکنون که اسلام شیعه از  انقلاب سال 57 که انقلاب در  ساختار سیاسی کشور بود و  بجای ولایت طاغوت، ولایت فقیه که همان ولایت ائمه اطهار و رسول ا... است قرار داده شده است  تاکنون در حال ایجاد ساختار های فرهنگی و اقتصادی  برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است باید عمق عبادات و افق نگاه تغییر کند.

ایجاد ساختار های فرهنگی و اقتصادی  برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی طرح و مطالبه رهبر حکیم انقلاب اسلامی و غایت انقلاب اسلامی است. زیرساخت و شرط لازم تحقق این ساختار ها و گذر از مراحل پنج گانه ساخت تمدن اسلامی ، تولید علوم انسانی اسلامی است. ملزومات تولید علوم انسانی اسلامی طی سالهای گذشته شامل  نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری ، کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی و سعی حوزه و دانشگاه بر تولید روش مند علوم انسانی اسلامی ایرانی است که این ملزومات  نیز هم از رهنمودها و مطالبات رهبر فرزانه انقلاب است.

 اما ساختار های فرهنگی و اقتصادی و کادر مدیریت اجرایی کشور هم اکنون بدلیل تربیت سکولار و ساختار مقلدانه و محتوا ترجمه ای فضای اکادمیک دانشگاه ها خود دارای ظاهری از مذهب و باطنی سکولار و غربی و التقاطی است. بعضی ساختارها واضحا در تضاد با اسلام است و بعضی دچار التقاط.

شب قدر بعنوان حقیقتی راستین و سرنوشت ساز در نظام تحول و تغییر جهان هستی و تعیین کننده مقدرات هر ساله باید در این دوران گذار بعنوان سکوی جهشی در ظاهر و باطن اسلامی نظام باید مورد تامل و دقت جدی باشد.مطلب کلیدی این است که تلاش برای بدست اوردن تئوری و سپس سعی بر ایجاد  ساختارهای عادلانه اقتصادی و فرهنگی با هدف برپایی عدالت و قسط بین مردم با فهم این مطلب که ساعتی عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت فردی است بعنوان عبادتی اجتماعی مطرح است و نقطه مقابل آن نقص و کوتاهی در برپایی قسط و عدالت است که ثمره آن گناه و ظلم در ابعاد اجتماعی است. برای مثال شدت  گناه و ظلم سیستم های اقتصادی سرمایه داری و تکاثری بر پیکره اجتماع و میزان اثر آنها در  گسترش حرص و طمع و هواپرستی و گسترش  فقر بعنوان زمینه کفر و خروج از مدار پرستش و سیر الی ا... قابل تصور نیست.

گناه و ظلم بر خانواده ها که با سیاست های ترجمه ای غربی و دنیوی فرهنگی و اقتصادی در دنیای دنیاپرستی و ماده محوری و غفلت و لذت غوطه ور  می شوند چه میزان است؟گناه و ظلم بر خانواده ها که با سیاست های مدرن اکادمیک اما تکاثری و  سرمایه داری و سود پرستانه  در فقر و حاشیه نشینی شهرها و استضعاف بسر می برند چه میزان است؟

 گناه و ظلم بر  جوان هایی که با اهمال در قانون گذاری  و عدم قانون گذاری اسلامی سالها بعلت بالارفتن سن ازدواج و در نتیجه سالها بسر بردن در  تجرد طی سالهای زندگی خود با اعمال سبک زندگی مدرن و غریزه محور گوهر حیا و غیرت و عفت و دین را از دست می دهند چه میزان است؟

 گناه و ظلم بر فرزندان مسلمانی که پس از سال ها تحصیل در ساختار مدرن آموزش و پرورش بجای تبدیل از مسلمان شناسنامه ای به مسلمان شناختی به تحصیل کردگانی سکولار و دنیاگرا تبدیل میشوند به چه میزان است؟ 

گناه و ظلم بر خانواده ها که با سیاست های ترجمه ای غربی و دنیوی فرهنگی و اقتصادی در دنیای دنیاپرستی و ماده محوری و غفلت و لذت غوطه ور  می شوند چه میزان است؟

گناه و ظلم که رسانه ها اعم از صدا و سیما ، مطبوعات مکتوب و مجازی در غربگرایی  و دنیاگرایی و سود پرستی با برنامه سازی التقاطی و هوس محور و تبلیغ مصرفگرایی ، تجمل و شهوت ،  لذت محوری در زندگی و انتشار و تبلیغ دین داری سکولار و فردی چه میزان است؟

گناه و ظلم که رسانه ها در ستاره پرستی و شهوت شهرت طلبی با سوژه محوری بازیگران ، ورزشکاران و خوانندگان تحت تفکر دنیوی و مدرن اصالت انسان کامل جسمانی و اصلت دادن به زیبایی های ظاهری و جسمانی به جای فضایل اخلاقی و سرمایه های ایمانی به چه میزان است؟

گناه و ظلم رسانه هایی که در تحریم و تحقیر و عدم تبلیغ موثر  تفکر و سبک زندگی دینی و انقلابی فعالیت می کنند به چه میزان است؟

گناه و ظلم رسانه هایی که در تحریم کار و سرمایه ایرانی و تبلیغ اجناس خارجی که منتج به رکود در تولید کشور و سختی معشیت برای کارگران ایرانی و خانواده های آنها میشود فعالیت می کنند به چه میزانی است؟

گناه و ظلم که سینماگران اعم از بازیگران ، کارگردانان و تهیه کنندگان که با تطهیر و تبلیغ فکر و سبک زندگی غربی و یا سیاه نمایی جامعه و حد زدن مرز های اخلاق و شریعت و دین و دامن زدن به غرایز و شهوات و دنیا گرایی افکار و قلب های مخاطبین خود در جامعه روا می دارند و تحقیر و تحریم ارزش ها ، اهداف و شعار های انقلاب و بی اعتنایی به تهاجم فرهنگی و غفلت از جنگ نرم به چه میزان است؟
گناه و ظلم متفکرین، ، دانشگاهیان ، نمایندگان مجلس و سیاسیون ، کادر دولتی و اجرایی کشور در اهمال در رفع موانع خودکفایی ، خوداتکایی و رونق تولید و ارزش مند شدن کار و سرمایه ایرانی و ایجاد ساختارهای سیاسی و اقتصادی اسلامی و ضد سرمایه داری به چه میزان است؟

گناه و ظلم رشد روحیه تکنوکراتی و فن سالاری تک بعدی و ماشینی و توسعه کور و مادی برای رفاه ثروتمندان به قیمت انحطاط فر هنگی و انسانی و رشد فقر و فاصله های طبقاتی  ، اخلاقی و دینی به چه میزان است؟

گناه و ظلم گسترش تجمل ، اسراف و تکاثیر به نام و شعار رفاه ، عزت و تکثیر و تبلیغ منش ریاست و کیاست در جامعه اسلامی به چه میزان است؟

گناه و ظلم رشد اشرافیت ساختاری و ریخت و پاش و تجمل دولتی و بی توجهی به حفظ و امانت داری در بیت المال و  اشرافیت برخی مدیران و مسئولین و تزریق این منش بر مردم (گناهی که به فرموده امام خمینی (ره) باید فاتحه انقلاب و اسلام را خواهد خواهند) به چه میزان است؟

گناه و ظلم متفکرین، ، دانشگاهیان ، نمایندگان مجلس و سیاسیون و کادر دولتی و اجرایی کشور در اصالت به مسائل ، نفسانیات ، ارزش ها و خواسته های بورژوایی طبقه متوسط شهری بویژه تهران و فرع بودن ارزش ها و خواسته های و مشکلات  طبقات مذهبی و سنتی جامعه مانند روستاییان و طبقات مذهبی و سنتی کشاورز  و دام پرور و عشایر به چه میزان است؟

گناه و ظلم سیاسونی که با سیاست ماکیاولیستی خود برای قدرت طلبی و جاه طلبی و منکوب کردن مخالفین جناح و حزب و باند خود با نفاق و دو رویی ارزش های انقلاب و اسلام و مردم را به بازی می گیرند به چه میزان است؟

گناه و ظلم نویسندگانی که فکر و قلم خود را صرف تطهیر و تبلیغ تفکر اومانیستی غرب و  تبلیغ نحله های فکری غرب بدون نقد و بررسی در جامعه می کنند چه میزان است؟

گناه و ظلم روشنفکرانی که فکر و قلم خود را صرف ایجاد شبهه بر دین ، شریعت و ارزش ها و اهداف انقلاب اسلامی و انتشار عمومی بدون نقد و بررسی و نیز با فرار از نقد و مناظره  می کنند به چه میزان است؟

از همه این ظلم و گناهان که در  ابعاد اجتماعی و توسط سیاست ها و ساختارهای التقاطی اتفاق می افتد باید در شب قدر توبه و استغفار کنیم.توبه و بازگشت به تفکر و علم اسلامی برای برپایی ساختارها و سیاست های اسلامی و غیر التقاطی .  شب قدر ، بهمراه توبه و استغفار فردی شب توبه و استغفار اجتماعی و ساختاری نیز هست. اگر دین را جامع و اجتماعی می دانیم شب قدر آن نیز جامع و اجتماعی است. شب قدر در دوران به حکومت رسیدن تقکر شیعه شب طلب گذار از ظلمات ساختارهای مقلدانه و التقاطی به محتوا و ساختارهای اسلامی و خالص و پاک باید باشد. شب نیت و طلب بر تقدیر سالی اکنده از  الهام حکمت و رشد علم اسلامی برای رسیدن به ساختارهای اقتصادی و فرهنگی با توجه به مقتضیات زمان و مکان برای تقرب نظام و جامعه به خدا.

شب قدر برای متفکرین، روحانیت، دانشگاهیان ، نمایندگان مجلس ، سیاسیون ، کادر دولتی و اجرایی و فرد و فرد مردم کشور می تواند شب طلب بر گشایش ، الهام   حکمت و توفیق و  تقدیر بر سالی آکنده از پاسخ ، راه حل و گره گشایی در مسایل نظری و عملی فارغ از تقلید و التقاط در اندیشه و اجرا باشد. شب قدر در دوران حکومت اسلامی شب طلب جهش در رشد و بسط عقلانیت شیعی در  افراد جامعه ، ساختار ها و سیستم های اقتصادی و فرهنگی کشور و همچنین  جامعه جهانی  است. شب قدر نظام و جامعه باید شب طلب  به ظهور رسیدن تمدن نوین اسلامی برای تبدیل شدن به الگو در جهان معاصر در دوران انحطاط تمدن غرب و در نتیجه بسط و تفکر شیعه در همه ارکان زندگی بشر بعنوان یگانه راه نجات بشر معاصر از آخرین دوران رنج خود باشد چراکه : " این قرن، قرن اسلام است. این قرن، قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملتها هدیه میدهد؛ اسلامِ عقلانیت، اسلامِ تدبر و تفکر، اسلامِ معنویت، اسلامِ توجه و توکل به خدای متعال، اسلامِ جهاد، اسلامِ کار، اسلامِ اقدام؛ اینها تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامی است به ما".( بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی «جوانان و بیداری اسلامی- ۱۳۹۰/۱۱/۱۰)