خلاصه متن معرفی کتاب هویت و الگو . ارایه شده در  اولین سلسله برنامه های کتابخوان در زاهدان.تابستان۹۴:

معرفی کتاب  «هویت و الگو؛ درنگی در هویت ایران امروز و الگوی اسلامی ـ بومی تمدن‏‌سازی» 

پیش از معرفی این کتاب نیاز به معرفی نویسنده کتاب است. نویسنده کتاب اقای محمدصادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند که برای بنده با توجه به مطالعه اثار ایشان و دنیال کردن مقالات و مصاحبه های ایشان در جراید و فرصت کوتاه گفتگو ایشان را بعنوان یک معلم و استاد دانشگاه در طراز استاد دانشگاه طراز انقلاب اسلامی و تحلیل گر و فعال فرهنگی الگو در ساحت گفتمان انقلاب اسلامی می دانم. چراکه دانستها و تحصیلات و سواد و وقت و انرژی ایشان در خدمت انقلاب اسلامی و حل چالش های پیشرو انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی است.

بصیرت ایشان برگرفته از تعالیم امام خمینی (ره) و انس ایشان با کلام و منش و اندیشه ایشان می باشد لذا روحیه استکبارستیزی و شجاعت در بیان حقایق و مشکلات در جهت شناسایی و رفع موانع برای نظام مقدس جمهوری اسلامی برای بنده اموزنده بوده است. همچنین مطالعه و سواد و جامعیت ایشان چشم گیر است. کما اینکه مسایل بسیار متنوعی توسط ایشان رصد شده و از منظرهای مختلف تاریخی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی بررسی می شود که باعث اهمیت و اعتبار نظرات ایشان برای بنده است . برای بنده که در منطقه ای زندگی می کنم که دچار مسایل و حتی بحرانهای اجتماعی مانند بحران انسانی منطقه سیستان است و از روند حل این مسایل راضی نیستم و شاهد رنج روزافزون مردم منطقه هستم مطالعه تحلیل های عمیق اهمیت دوچندان دارد. در منطقه سیستان بحرانی طی شانزده سال ایجاد شده است  که از خشکسالی شروع شده است و تبعات زیست محیطی آن منجر به تبعات و چالش های اقتصادی و معضلات اجتماعی گستره در منطقه بویژه فقر و بیکاری و مهاجرت شده است. لذا اگر در دانشگاه های منطقه افرادی همچون ایشان و با روحیه و انرژی و دغدغه و سواد ایشان می داشتیم می توانستیم مسایل را به صورت عمبق و چند لایه  و چتد بعدی بررسی کرده و راه حل های موثر تری برای مسایل و معضلات منطقه ارایه کنیم.البته به نظرم در سطح کشوری نیز از نبود چنین افرادی با دغدغه و باسواد و پرتلاش و شجاع رنج می بریم.

در بخش دوم به معرفی مختصر کتاب می پردازم.عنوان کتاب  «هویت و الگو؛ درنگی در هویت ایران امروز و الگوی اسلامی ـ بومی تمدن‏‌سازی»  می باشد. و در پنج فصل شامل «بازنگری در مفهوم الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت»، «مولفه‌های هویت ایرانی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت»، «انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر تحول هویت فرهنگی»، «انقلاب اسلامی و مفهوم توسعه فرهنگی»، «انقلاب اسلامی نماد توانمندی تمدن سازی اسلامی».

تدوین شده است. مطالب شامل مقاله و متن سخنرانی است.کتاب روان و ساده و کم حجم است که توسط انتشارات دفتر نشر معرف منتشر شده است.

بنظرم  اصلی ترین موضوعات و بررسی های انجام شده در کتاب مولفه های فرهنگ ایرانی است که بصورت مثال ها و بررسی های تاریخی بویژه از زمان صفویه تا عصر کنونی ارایه شده است. مولفه و خصوصیات که مانع پیشرفت و تعالی جامعه به  سمت تمدن نوین اسلامی است. مختصاتی که در بررسی های انتقادی نویسنده بعنوان مسایل ریشه ای در بحث تمدن سازی اسلامی مانع محسوب می شود.

تفکر و رفتار احساسی و ضعف بهره مندی از عقلانیت اسلامی یک از مهمترین انتقادهای نویسنده در کتاب است.همچنین بررسی ایشان از نحوه بسیج مردم و اقتدا به اقلیت پیشرو و الگو در ابتدای انقلاب برای وقوع انقلاب اسلامی و نیز جنگ تحمیلی و فضای بعد جنگ تحلیلی قابل تامل است. کتاب برای هر مسلمان ایرانی با دغدغه های پیشرفت جامعه طبق نظر و چارچوب دین اسلام برای مطالعه لازم می دانم بویژه مربیان ،فعالان فرهمگی مدیران و خانواده های دغدغه مند به مسایل فرهنگی بسیار مفید است.