• ۱.#دیوید_بارسامیان مدیر ایستگاه رادیویی الترناتیو در امریکا که در برنامه عصراقای #نادر_طالب_زاده در #شبکه_افق صحبت می کرد نکته قدیمی اما مهم را دوباره متذکر شد.گفت: فکر میکنید وقتی امریکا رو برای آمدن به ایران ترک میکردم خبر اصلی #رسانه های امریکا چه بود؟نه اخبار جنگ در #سوریه نه یمن نه داعش نه خاورمیانه نه ایران یا وضعیت و اتفاقات مهم جهان بلکه درباره برد پیت و انجلیناجولی و خبر طلاق این دو ستاره های هالیوودی بود. 
  در واقع مردم امریکا اصلا نمی دانند که بیرون از کشورشان چه اتفاقاتی می افتد و #دولت و ارتش امریکا در دنیا دارد چکار میکند. مردم امریکا نمی دانند #یمندر کجای دنیاست.[ همان طور که در زمان حمله امریکا به #عراق هم نمی دانستند که عراق کجاست] 
  می گفت اکثر منتقدین جدی دولت های امریکا و در عین حال بسیار سرشناس همچون #نوام_چامسکی که در محافل دانشگاهی جهان پدر فلسفه مدرن زبان جهان شناخته میشود کاملا در رسانه های امریکا سانسور میشوند و مردم از دیدگاه های انها مطلع نمی شوند.اکثر رسانه های امریکا درباره مسایل سطحی و سرگرمی و جنسی است.

  ۲.این مطالب رو مقایسه کنیم با نگاه عرفی در جامعه و تبلیغات و تخریب جریانات #غربگرا اجتماعی و#سیاسی به رسانه های داخلی کشور بویژه صدا وسیما که متهم به سانسور و سوگیری و بسته بودن می کنند.که یکی از بهانه های ماهواره بینها و مشتریان#بی_بی_سی_فارسی و #صدای_امریکا است. 
  در رسانه های داخلی هم مطالب فکاهی و سرگرمی و سطحی و حتی مبتذل پیدا میشود.کم هم نیست.چه مکتوب و چه مجازی و در رسانه ملی. ولی بازهم جریان غالب رسانه های کشور و صدا و سیما هنوز مهم و غیر مهم و فرع و اصل رعایت میشود.

  ۳.چهره واقعی جهان باصطلاح تک قطبی امروز که با مشت آهنین امریکا و با تسلط میلیتاریسمی اش[نظامی] کنترل میشود زیبا نیست و #جنگ و تهاجم و جنایت هاب بی امان این دولت فقط طی دهه گذشته چندین میلیون نفر مسلمان را در #خاورمیانه را کشت و چندمیلیون نفر را اواره کرده و چند کشور را ویران و به عصر حجر فرستاد.

  ۴.رسانه های کشوری که محور#گفتمان انقلابی اش هیهات من الذله و شوریدن بر ظلم و ظالم است باید محور شرارت جهان را بشناسد.#امام شیطان و یزید زمانه را شناخت و #امریکا را در اجمال #شیطان_بزرگ نامید.و رسانه های این مکتب و گفتمان وظیفه به تفضیل کشیدن این جمله را دارند.