سه اهرم تطمیع، تهدید،تحمیق .وسایل حکومت های شیطانی و غیرالهی با محوریت اعمال فریب مردم هستند(1)در حکومت یزید و طبقه اشراف حامی ارزش های دنیوی [الیگارشی:سلطه اقلیت ثروتمندان و اشراف صاحب نفوذ]بوسیله این اهرم ها نخبگان و عوام جامعه را طوری فریب داد که به جنگ و شهادت امام حسین(علیه السلام)بفاصله چند سال از فوت پیامبر اقدام کردند.

فریب بوسیله تطمیع مانند وعده حکومت ری به عمر سعد یا رشوه و خرید همه سرداران امام حسن علیه السلام برای ترک و خیانت به ایشان و حتی همسر ایشان توسط معاویه.
فریب بوسیله تهدید چون شایعه نزدیکی یورش نزدیک لشگر عظیم شام به کوفه یا مجازات یاری امام حسین علیه السلام.
فریب بوسیله تحمیق عوام چون خروج امام حسین و ارتداد ایشان بعلت عدم بیعت با یزید.
در هنگام شهادت امام علی علیه السلام نیز تحمیق و قدرت تبلیغاتی چنان بود که گفتند مگر علی نماز میخوانده؟!


۲.در پست قبل کارکرد تحمیق و بی خبر و جاهل باراوردن مردم جامعه توسط رسانه های امریکا [با مالکیت زرسالاران یهود]برای جامعه امریکا ذکر شد.
رسانه ها و مدیا متعلق به طبقه الیگارشی جهانی است و وظیفه تحمیق مردم جهان بر عهده دارند.
تهدید و تطمیع الیگارشی جهانی بر اندک جوامع مقاوم نیز بر اساس پروتکل ها و قوانین سازمان های جهانی طی روند جهانی سازی و تهاجم و اشغال نظامی کشورهای ضعیف تر انجام میشود.


۳.کلیت نظام و کشور بدلیل قوت نظامی کنونی و تجربه شکست در جنگ تحمیلی بدلیل افزایش اتصالات اشتباه به ساختارجهانی [چون وابستگی به نفت و وابستگی معاملات و تجارت به دلار]دچار مجازات های سازمانی های باصطلاح جهانی و تحت تسلط الیگارشی جهانی است.


۴.رسانه ها قویترین وسیله تحمیق جامعه کنونی هستند. 
پمپاژ و بمباران شبانه روزی محرکهای غرایز خشم و شهوت در رسانه های با جامعه هدف نوجوان و جوان در محتوای میدیا با محوریت موسیقی و سریال ها و فیلم ها و فضای اینترنت و شبکه های مجازی طی سالهای رشد عقل و فطرت رو مسخ و دین گریز میکند.


۵.الیگارشی داخل کشور از نظر اجتماعی و فرهنگی با تطمیع طبقه حامی خود یعنی طبقه متوسط سکولار[عمدتا تحصیلات دانشگاهی و مصرف کننده رسانه ها و حامی ارزش های روند جهانی سازی چون ازادی های فردی و حکومت های سکولار] از درون جامعه و نهاد دولت را در فرایند دین زدایی نرم قرار میدهد.
الیگارشی داخلی از نظر سیاسی اعتقادی به گردش نخبگان سیاسی ندارد و در صورت ورود افراد خارج از لیست به بازی به زیر میز بازی میزند[فتنه هشتاد و هشت]
الیگارشی داخلی از نظر اقتصادی با شعارهایی چون "رفاه"سعی بر بسط ارزش های زندگی مصرفی و جهان بینی دنیوی غرب را در کشور دارد که در این میان بانک ها
در این میان بانک ها با جمع اوری سرمایه از جامعه و دادن سود هنگفت ربوی هم منافع طبقه الیگارشی جامعه را تامین میکنند هم طبقات گسترده سپرده گزار تطمیع می کنند.

جریان های فرهنگی اجتماعی از حزب الله هم اکنون رسما علم مبارزه با این فساد گسترده را تحت عنوان جنبش مبارزه با ربا را بلند کرده اند.


۶.دعوت هر دو طبقه الیگارشی جهانی و داخلی دعوت به دنیا است. و هم اکنون به مدد رسانه ها تحت کنترل انها گسترده و موثرترین دعوت و اغوا و فریب به ارزش های دنیوی در تاریخ بشر در حال انجام است.در این میان بعنوان راه حل آخرین خطبه امام حسین در روز عاشورا راهگشاست.خطبه ای با محوریت بیان حقیقت دنیا و فریب دنیا و راه مقابله با آن.


۷.کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا

منابع:

1: .(سلوک عاشورایی: جلد هفتم : بینش و نگرش: آقامجتبی تهرانی)