۱.محتوای اگاهی عمومی چقدر مهم است؟که معلم ها دانشجوها کارمندان کشاورزان و همه اقشار باسواد جامعه متناسب با پیچیدگی های جهان و جامعه امروز دغدغه کسب اگاهی و قدرت تحلیل و مطالبه داشته باشند؟بویژه دانشجویان.آیا لازم نیست افراد تحصیل کرده مانند دانشجویان فنی مهندسی و علوم پزشکی بعد اتمام تحصیلات مختصری جامعه شناسی.جریان شناسی فکری معاصر کشور و جهان .فهم جهان متجدد و مدرن.فلسفه . سواد رسانه و اندیشه سیاسی و... بدانند؟همه این مطالب فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دارای سطح عمومی و تخصصی است که مدنظر سطح عمومی و پایه و اصول و کلیات است جهت قدرت تحلیل است.


۲.بنظر نگارنده مادامی که انتخاب رییس جمهور بی واسطه و با رای مستقیم مردم است نهاد دانشگاه و اموزش و پرورش و صدا و سیما و رسانه ها بطور جدی برای افزایش سطح اگاهی های عمومی حتی تا حدود میانه و تخصصی بهتر است ورود کنند.واگرایی و تفرق آرا و جریان های مدیریتی و سیاسی دیگر از سلیقه و سطحیت گذشته و به مبانی و هم جزییات رسیده.از هضم و اتصال به اقتصاد جهانی و مضر دانستن استقلال اقتصادی تا نظریات کاملا مخالف و برعکس.از تسامح و رهاشدگی و ولنگاری فرهنگی تا نقطه مقابل


۳.با تجربه دولتهای بعد انقلاب بسیار گویا طیف تفکرات و گرایشات متفاوت و متضاد است.و تبعات این چرخشهای مکرر در سیاست و مدیریت اقتصاد و فرهنگ برای جامعه قطعا بسیار آسیب زاست.


نمونه های از تلاش برای ارتقا اگاهی جامعه شناسی یا فلسفی و دینی اندک و پراکنده قبلا سابقه داشته مانند:
۴.سالها قبل دکتر فرامرز رفیع پور چهره ماندگار جامعه شناسی در شبکه سوم جامعه شناسی ایران را از قبل انقلاب تا کنون را بصورت اکادمیک ارایه کردند.که بشخصه به برکت همین چند برنامه کوتاه ولی منظم با ایشان و جامعه شناسی آشنا شدم و باعث آغاز مطالعه در این حیطه بود. 
اوایل انقلاب مرحوم دکتر فردید[عکس بالا] برای شبکه دو سی جلسه ارایه مطلب کردند که فقط دو جلسه پخش شد.حضرت امام خمینی نیز بعد انقلاب چند جلسه در رسانه تفسیر سوره حمد داشتند. 


۵. بازگشت به سطوح عمومی و هم تخصصی و دغدغه ارتقا اگاهی عمومی و بدور از کلی گویی و شعار مادام انتخابات عمومی لازم است.و دیگر سبک مناظرات کافی نیست.مناظرات در دوران انتخابات کاری غیر از ترویج بی اخلاقی و تخریب و تهییج احساسات نمیکند.اگر ارتقا اگاهی های عمومی را مهم ندانیم همین رویه اسیب زا ادامه پیدا میکند. مگر اینکه رییس جمهور با رای نمایندگان و متخصصان حوزه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و فرهیختگان منتخب مردم بصورت غیرمستقیم انتخاب شود یا احزاب فعال و شفاف و قوی پاسخگو داشته باشیم