۲.در شهر وقتی قدم میزنیم و #کارتن_خواب ها ،زباله گردها که با گربه ها بر سر زباله نزاع میکنند،خانه های نیمه آوار و حلبی، کودکان پابرهنه و رها،#کودکان_کار ، معتادهای بی رمق را در کنار #بانک های مجلل،ادارات بزرگ و مجهز، مانور تجمل#قارون مآبها و نوکیسه ها،منازل اشرافی،خودرو چندصد میلیونی، و البته گذر خودروهای شیشه دودی مسئولان و#مدیران را که می بینیم میگوییم ای کاش جایی برای طرح سوال بود ، از آن مهمتر جایی برای تلاش برای یافتن پاسخ ، صحبت درباره آنها، جایی و محفلی برای پرسش از#نابرابری،از رنج بی عدالتی، از فساد و بی اخلاقی، گفتگو برای عدل، گفتگو از راه آمده و راه مانده برای #عدالت ، این گفتگو و تولید محتوا کجا باید صورت بگیرد؟

۳.نهاد های رسمی مختل اند یا تعطیل و فضای غیررسمی مانند فضای مجازی پراکنده و درهم .چه ایرادی دارد که نهاد های متکلف ارتقا فرهنگ و آگاهی محفل های گفتگو و تولید محتوا داشته باشند.از ارزش ها و آسیب های اجتماعی سخن بگویند.#دانشگاه،#مساجد و #رسانه بومی هر منطقه از معضلات منطقه و جامعه بومی بگویند.طرح موضوع کنند. سوال ایجاد کنند. حساسیت ایجاد کنند.

۴.در این میان فضای آکادمی و دانشگاهی مدعی علم ، دانش و راه حل است.اما فاصله اسم و رسم و ظاهر با باطنش و شعار و واقعیتش شدید است.نباید بر این شکاف سکوت کرد.نباید بر این سکوت ، سکوت کرد:

فضای آکادمی بومی که تنها هنرش پول گرفتن و مدرک دادن است جامعه را به قهقرا میبرد.جایی که#هیئت_علمی که دغدغه اش ثبت و مقاله و ارتقا رتبه و حقوق است و تنها زندگی و غار خود را آباد میکند#جامعه را نابود میکند.
هیئت علمی که درد و رنج مردم را نابیناست و سکوت میکند، ظالم به ملت است.هیئت علمی که توان راه حل دادن ندارد و مشغول روزمرگی است و زنبوربی عسل است ظالم به ملت است.
هیئت علمی که از#فقر و#جهل و ساختارهای مولد آن در منطقه و کشور حرفی ندارد و ساکت است و بی تقلا برای صحبت با جامعه و مردمش است و بی ارتباط با رسانه است یا منتظر است که رسانه جلوی او زانو بزند تا اظهارنظر کند، ظالم به ملت است.
اگر ساخت داخلی و فضای کاری دانشگاه دست و پای ایشان را بسته و مجالی نمیدهد، درک میکنیم، برای شروع از دست و پای بسته خود بگویید.هر چه در سینه دارید بگویید.فقط سکوت نکنید.

۵.دانشگاه و هیئت های علمی محترم منطقه،اگر دانشی دارید دریغ نکنید. از عدل و بی عدالتی برای ما بگویید.

@yekfanoos : عضویت در کانال