آقای روحانی نماینده و کاندیدای طبقه متوسط است.

تحلیل ها و گفتگوهای جامعه شناسان با روزنامه ایران و ویژه نامه های آن تاییدکننده این مطلب است.دولت روحانی اعتدالی از اصلاح طلبان و کارگزاران بود. که منشا هر دو جریان روشنفکری سکولار ایرانی است.

اما طبقه متوسط چرا از روحانی حمایت میکند؟ چرا از اصلاح طلبان حمایت میکند؟از مذاکره و سازش و تتش زدایی حمایت میکند؟از جهانی سازی و اتصال به اقتصاد و فرهنگ جهانی حمایت میکند؟از آزادی های اجتماعی بیشتر تاکید دارد؟و... .
طبقه متوسط شهرنشین و عمدتا ساکن کلان شهرها و بویژه تهران هستند.این طبقه توسط نظام آموزشی بویژه دانشگاه با علوم مدرن و جهان بینی مدرن آشنا و تربیت میشوند.

از نظر مادی مصرف کننده تکنولوژی و امکانات رفاهی شهری است. علاقه به تکنولوژی دارد. از واردات کالاهای خارجی و مصرفی استقبال میکند اعم از خودروهای جدید تلفن همراه لوازم خانگی و...
از لحاظ سبک زندگی فردگرا و با خانواده هسته ای و فردندان کم و الگو مصرف برونزا هستند.سفر خارج و توریستی را لازم و با ارزش و سفرهای زیارتی را سنتی و کم ارزش تر میداند.
مصرف فرهنگی عمدتا مدیا است شامل کانال های ماهواره سینما موسیقی پاپ و اینترنت. پیرو مصرف محتوای دریافتی دریافتی از مدیا و ذایقه سازی شده دچار مرعوبیت و گرایش به غرب دارد.
از لحاظ دینی غایل به پلورالیسم و تکثر دینی است.از لحاظ شریعت محور بودن قابل به اباحه و تسامح است. طرفدار اسلام تعدیل شده است.
از حوزه دانشی و سواد علوم انسانی بویژه سیاسی و جامعه شناسی تغذیه کننده جریان روشنفکری سکولار است.

نکته مهم درباره طبقه متوسط ایرانی این است که این طبقه نوظهور در جامعه ایران[نسبت به تاریخ حیات ایران] نه بر پایه خوداتکایی و تولید و خلق ثروت ایجاد[بر خلاف اسلاف غربی اش] که بر اساس پروژه مدرن سازی آمرانه و تحمیلی و استعماری با تاسیس دولت مدرن توسط استعمار و با پول نفت ایجاد شده است تا از نظر کارکردی برای دولت مدرن نقش طبقه حامی را ایفا کند.
.
این کارکرد بعلت عدم تغییر ماهوی دولت مدرن و ساختارهای وابسته اش بعد از انقلاب نیز با ادامه روند بسط مدرنزاسیون توسط نهاد دولت و ساختارهای تحت تسلط اش بویژه ساختارهای تربیتی و آموزشی[مدارس و دانشگاه] و فرهنگی و اقتصادی هنوز حفظ شده است.

مخاطب دولت مدرن و محل گسترش ارزش های مدرن غربی طبقه متوسط است و پاداش این حمایت رفاه نفتی و تامین نیازهای و خواستهای سبک زندگی غربی و مدرن و الگو مصرف برونزا آن است.
زمان انتخابات زمان بده و بستان دولت و طبقه وابسته و البته حامی آن است.
@yekfanoos