از محدود تصاویر واقعیت#سیستان در #رسانه_ملی. شنها حتی دیدن #خبرنگار را سخت کرده...البته تصویر تکراری است. سالهاست تکراری است. این شنها سهم ریه های مردم سیستان از #توسعه است.

دو دهه است#هامون خشک شده و شن های سیلیس دار ریه سیستانی ها را حسابی بریده اند و به بهترین محل زندگی میکروب سل تبدیل کرده اند.لذا مردم سیستان بیشترین مبتلایان به #سل در کشور شده اند. تنها دریاچه آب شیرین ایران و عامل حیات منطقه سیستان دو دهه است خشکیده و منطقه دچار بحران انسانی شده است. بحران به معنی بحران سلامتی ، فقر و بیکاری ، امنیتی و تنزل همه شاخص های کیفیت زندگی.

ولی تناسبی بین واقعیت منطقه و انعکاس آن در رسانه ها و کلام مدیران بومی و ملی و وزیران وجود ندارد.اقداماتشان سیاست زده است.اقدامات و پاسخگویی و توجه رسانه و دولت برای دریاچه ارومیه بیشتر بوده درحالی که دریاچه ارومیه مسبب هیچ بیماری نبود.مسبب دفن کردن منطقه اش زیر شن و آلوده کردن هوا از ریزگرد نبود. حتی شیرین هم نبود. محل ارتزاق مردم نبود.اما در سیستان#صیادی،#کشاورزی، #دامداری منطقه وابسته به دریاچه بود. روزی و درامد ، ابادانی و حیات سیستان ، حتی سلامتی و کیفیت زندگی مردم ، آب و هوا و درجه هوا منطقه به بود و نبود هامون بستگی داشت. ولی دو دهه است که خشکیده.آب رودخانه هیرمند دارای حق آبه است که قطع شده.
مذاکره و#دیپلماسی میخواهد و مدعی ترین#دولت در دیپلماسی برای احقاق حق آبه و نجات منطقه ناتوان و بی توجه است.

صد و سی هزار نفر #مهاجرت اجباری کردند.به#حاشیه شهرها.آنها که مانده اند به قوت #یارانه ها زنده مانده اند. نیمی از منطقه تحت پوشش کمیته امداد رفته است.حجم ریزگردها در هوا ده برابر خوزستان است و آلوده ترین منطقه جهان بعلت این حجم از ریزگردهاست.گرمای هوا به پنجاه درجه میرسد.سرعت باد بین هشتاد تا صد و بیست کیلومتر بمدت حداقل چهارماه بر منطقه می وزد و شن های کف دریاچه را به داخل ریه ساکنین می فرستد.
ادوار مختلف #نمایندگی و مدریتی به روزمرگی گذشته است.#دانشگاه ها گلخانه ای و بی ارتباط با مشکلات منطقه اند.#رسانه های بومی خصوصی ضعیف و سیاست زده و فاقد تحلیل اند.نمایندگان بومی مجلس مستعصلند.#مجلس لابی محور و رسانه و دولت ها سیاست زده و رانتی و نفتی و قایل به اقتصاد سرمایه داری و سرمایه سالار و سود پرست لذا ناتوان از توسعه استان های حاشیه اند.
سیستان بدون اب هم منبع منحصربفرد منابع انرژی های تجدیدپذیر برای کشور است ولی عقلانیت نفتی ، عقب مانده و #خوداستعمار توان بهره برداری از باد و آفتاب دایمی منطقه را ندارد.
#بحران_سیستان

@yekfanoos